النگو دخترانه
کاردستی

یک حلقه از پلاستیک آب معدنی را جدا کنید و نوار چسب بپیچید. بعد نوارهای پارچه ای را با چسب حرارتی مانندعکس زیر دور آن بچسبانید.
النگوی پارچه ای شما آماده است.

Fashion Mode Styling Outfit DIY

Fashion Mode Styling Outfit DIY

Fashion Mode Styling Outfit DIY

Fashion Mode Styling Outfit DIY

Fashion Mode Styling Outfit DIY

Fashion Mode Styling Outfit DIY

Fashion Mode Styling Outfit DIY

Fashion Mode Styling Outfit DIY

Fashion Mode Styling Outfit DIY

Fashion Mode Styling Outfit DIY

Fashion Mode Styling Outfit DIY Fashion Mode Styling Outfit DIY

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تنظیم مجدد تمام زمینه ها