بازدید از آتش نشانی

بازدید از آتش نشانی

به مناسبت هفتم مهر روز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی پیش‌دبستانی فرشته ها ابتکار ! از ایستگاه آتش‌نشانی بازدید کردند.
در این اردو، ابزارهای نجات و تجهیزات آتش‌نشانی به بچه‌ها معرفی شد. همچنین آتش‌نشانان توصیه‌های ایمنی لازم را با ادبیاتی کودکانه با بچه‌ها مطرح کردند. برخورد مهربان و دوستانه آتش‌نشانان از نکات قابل توجه این اردو بود. مدیریت پیش‌دبستانی فرشته ها ابتکار! مراتب سپاس خود را از همکاری و استقبال مدیران و کارکنان ایستگاه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی اعلام می‌دارد.
برای دیدن عکس ها ی بازدید از آتش نشانی به گالری عکس سایت مراجعه کنید

— monfared

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تنظیم مجدد تمام زمینه ها