نقطه نقطه نقاشی-مرغ

نقطه نقطه نقاشی-مرغ

این برگه رو پرینت بگیرید و از بچه ها بخواهید نقطه ها رو بهم وصل کنند و بعد نقاشی رو رنگ کنند +دریافت فایل

نقطه نقطه نقاشی – بستنی قیفی

نقطه نقطه نقاشی – بستنی قیفی

این برگه رو پرینت بگیرین ونقطه ها رو به هم وصل کنیدو رنگ امیزی کنید +دریافت فایل

نقطه نقطه نقاشی – ماهی

نقطه نقطه نقاشی – ماهی

  این برگه رو پرینت بگیرید و از بچه ها بخواهید نقطه ها رو بهم وصل کنند و بعد نقاشی رو رنگ کنند +دریافت فایل

نقطه نقطه نقاشي

نقطه نقطه نقاشي

این برگه رو از اینجا ذخیره کنید پرینت بگیرید یا روی کاغذ بکشید ازکودکان خودبخواهیدنقاط رو به هم وصل کنندوسپس نقاشی رارنگ کنند