دیوار نوشته : بتت
مشخصات عمومی
نام و نام خانوادگی : صادق منفرد
تاریخ تولد : /1/
جنسیت : نامشخص
وضعیت تاهل : نامشخص
محل سکونت : -
درباره من :
یلاباب
مشخصات تماس
ایمیل :
شناسه اینستاگرام :
شناسه فیسبوک :
شماره تلفن :
مشخصات تحصیلات
سطح تحصیلات : نامشخص
رشته تحصیلی :
محل تحصیل :
مشخصات حرفه
شغل :
محل کار :
مهارتها :
علایق
علایق :
سیاسی/اجتماعی :
کتابهای و نشر ها :
فیلمها و سریالها :
موسیقی و نوحه ها :
ورزشها :
سایر مشخصات
بهترین دوست :
شخص مورد علاقه :
کشور مورد علاقه :